Välkommen till

www.ireenberg.se

Hej! Jag heter iréne

Omväxling förnöjer heter det. Jag är verksam inom flera skapande områden.

Min första bok skrev jag när jag var sju år. Inte förrän jag var 70 år skrev jag min första roman "Hjärtegull", men jag har gett ut två böcker tidigare.

Jag har gått på textillärarseminarium. Tänk att få väva bilder! Bilder av alla slag har makt att förändra en människas sinnesstämning. Det gäller förstås konst i alla former. På Capellagården, en hantverksskola på Öland, fick jag chansen att utveckla vävande men även målande.

Min pappa var violinist. Jag är uppvuxen med de gamla kända violkonserterna. Jag tyckte om att sjunga som barn. En dag kom mamma hem med en gitarr. Jag lärde mig spela klassisk gitarrmusik, men numera kompar jag bara.